Ochrana osobních údajů

Vyhlášení o ochraně osobních údajů

Toto vyhlášení o ochraně osobních údajů Vás informuje o tom, jaké osobní údaje v rámci internetového portálu DreamsBag.com shromažďujeme a jak jsou tyto údaje zpracovány a využívány.
 
Na ochranu Vašich osobních údajů klademe veliký důraz.
 
Vaše údaje jsou proti neoprávněnému přístupu a ztrátě chráněny různými prostředky (elektronicky, technicky, fyzikálně, smluvně a administrativně).
 
Přijali jsme všechny potřebné technické a organizační opatření a takto zabezpečili dodržování předpisů o ochraně osobních údajů, a to interně a taktéž i ze strany externích partnerů.

Shromažďování údajů

Shromažďujeme osobní údaje:
-které uvádíte při registraci na internetovém portálu DreamsBag.com
-které jsou Vámi zadané v rámci Vašeho konkrétního požadavku
-které jste zadali při používání a vyúčtování zpoplatněných služeb
-které jsou zadané na Vaše přání při účasti na reklamních a anketových akcích, nebo když chcete odebírat pravidelný newsletter.
 
Dále shromažďujeme údaje, které jsou nevyhnutné pro poskytnutí služby nebo pro vyúčtování dané služby.
 
V rámci našich internetových stránek, fór a her ukládáme tyto neosobní údaje:
 
-IP adresy s datem a časem
-cookies
-statistické funkce jako např. typ prohlížeče, operační systém, URL ze které jste se na naši stránku dostali, datum a čas navštívené stránky, rozsah používání.
 
Tyto údaje se nevyužívají ve spojení s konkrétní osobou, slouží vysloveně na anonymní vyhodnocení statistických analýz. IP adresy s příslušnými internetovými údaji uchováváme v rámci zákonem stanovených lhůt na uchovávání údajů. Ukládání se vykonává i z důvodů bezpečnosti údajů, aby jsme zaručili stabilitu a bezpečnost našich systémů. V ojedinělých případech můžeme Vaši IP adresu a k ní náležící časové údaje použít k tomu, aby jsme vyloučili nedovolené mnohonásobné zneužití kont k podvodům.
 
Souhlas s používáním cookies:
 
I když je toto jasné z tohoto vyhlášení k ochraně osobních údajů, tímto ještě jednou upozorňujeme na to, že v rámci optimálního využívání našeho portálu používáme cookies. Uznáním našich VOP nám na to dáváte souhlas.

Použití Vašich údajů

Vaše osobní údaje používáme:
- na realizaci a vyúčtování našich služeb,
- ve pseudonymizované a/nebo anonymizované formě, aby jsme mohli naši nabídku upravit a vylepšit na základě Vašich potřeb,
-pro splnění zákonných povinností, zvláště pak pro splnění povinnosti o archivaci údajů.
Dále Vaše údaje využíváme k tomu, aby jsme s Vámi mohli komunikovat. K tomu obzvlášť patří poskytnutí pomoci a podpory , stejně tak i zprostředkování důležitých údajů o Vaší smlouvě. V případě Vašeho souhlasu Vás budeme průběžně informovat o novinkách, událostech, akcích, atd. e-mailem.

Poskytnutí údajů třetí straně

Vaše údaje budou spravovány přísně důvěrně a nebudou poskytnuty třetím stranám. Stalo by se tak jen pod podmínkou, že dáte výslovný souhlas k poskytnutí údajů třetí osobě. V ojedinělých případech však můžeme být k poskytnutí Vašich údajů zavázani zákonem, např. v případě vyšetřovacích úřadů, přičemž poskytnutí údajů probíhá jen v takové míře, jak si to vyžaduje zákon. K realizaci plateb využíváme společnost PayPal.
 
Tento partner (PayPal, www.paypal.com) je povinný dodržovat důvěrné a bezpečné zacházení s Vašimi údaji a Vaše údaje může použít jen tehdy, když je to potřebné na splnění jeho úlohy.

Google Analytics

Tato stránka používá Google Analytics, program na analýzu webu společnosti Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. "Cookies", textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a pomocí těchto souborů umožňují analýzu používání stránky. Informace o používání této stránky, vytvořené pomocí cookies, jsou přeposílány na server společnosti Google, který se nachází v USA a tam jsou uloženy. V případě aktivace IP-anonymity na této  stránce bude Vaše IP-adresa z členského státu Evropské unie nebo ze státu Evropského hospodářského prostoru společností Google zkrácena. Jen ve výjimečních případech je Vaše IP-adresa přeposlána na Google-server v USA a tam zkrácena. V případě pověření provozovatele stránky společnost Google použije tyto informace, aby vyhodnotila Vaše používání dané stránky a mohla vytvořit společní zprávu o aktivitách na stránce a předložit tak provozovateli informace o používání stránky, používání služeb spojených s internetem. IP-adresa zprostředkovaná Vašim prohlížečem programu v rámci programu Google Analytics není přiřazena žádným jiným údajem od Google. Uložení cookies můžete adekvátním nastavením Vašeho prohlížeče zabránit, upozorňujeme však na to, že v takovém případě nemusí spolehlivě fungovat všechny funkce stránky. Kromě toho můžete získávání údajů o používání stránky prostřednictvím cookies, jako i dalšímu zpracování těchto informací společností Google zabránit, a to tak, že si přes následující link stáhnete a instalujete browser-plugin http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Pluginy sociálních sítí

Facebook

Na naší stránce najdete odkazy (linky) k externí sociální síti Facebook. Tyto odkazy jsou provozovány výlučně společností Facebook Inc., se sídlem 1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dále jen "Facebook").
 
V rámci našich webových stránek jsou tyto odkazy identifikované logem sociální sítě Facebook, nebo frází "Like" (To se mi líbí, nejsou používány žádné facebook-pluginy).
 
Když kliknete na jeden z těchto odkazů, aktivují se facebook-pluginy a Váš internetový prohlížeč vytvoří přímé spojení se serverem služby Facebook.
 
Jakmile v čase svojí návštěvy na našich stránkách kliknete na odkazy a následně se přes své osobní konto přihlásíte do sítě Facebook, informace, že jste navštívili naše stránky se přepošle do sítě Facebook. Facebook pak může údaj o Vaší návštěvě našich stránek přiřadit k Vašemu kontu.
 
Tyto informace jsou přeposlané službě Facebook a tam uloženy. Aby jste tomu zabránili, musíte se před kliknutím na odkaz odhlásit ze svého Facebook-konta. Odkazem přiřazené funkce Facebooku, obzvlášť zprostředkování informací a údajů o uživateli, nejsou aktivované návštěvou našich stránek, ale stávají se aktivními až kliknutím na daný odkaz.
 
Účel a rozsah shromažďování dat službou Facebook, jako i další zpracování a použití těchto dat a taktéž Vaše práva a možnosti nastavení týkající se ochrany Vašeho soukromí, najdete v odkazech týkajících se ochrany osobních údajů na stránkách společnosti Facebook (http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php).
 
S otázkami na shromažďování, zpracování nebo používání Vašich osobních údajů, jako i s otázkami ohledně informací, práva, zablokování nebo smazání údajů, se prosím obraťte na nás.

Google Plus

Na našich internetových stránkách najdete taktéž odkaz "+1", t.j. odkaz na služby sociální sítě Google Plus. Tato služba je provozována společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále "Google"). Odkaz je identifikovatelný jako "+1" na bílém nebo barevném pozadí.
 
Když otevřete naše internetové stránky, které mají na stránce tyto odkazy, prohlížeč vytvoří přímé spojení se serverem  Google. Obsah interaktivního tlačítka "+1" je potom přenášen ze serveru Google přímo do Vašeho prohlížeče, který tento obsah přepojí s webovou stránkou. Proto nemáme žádný vliv na údaje, které společnost Google takto získává. Předpokládáme však, že dochází ke shromažďování údajů o Vaší IP-adrese.
 
Účel a rozsah shromážďování dat službou Google, jako i další zpracování a použití těchto dat a taktéž Vaše práva a možnosti nastavení týkající se ochrany Vašeho soukromí, najdete v odkazech týkajících se ochrany osobních údajů na stránkách společnosti Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.
 
Jestliže nejste členem Google Plus a ani nechcete, aby Google sbíral o Vás údaje přes naše webové stránky a spojoval je  s údaji o Vašem Google-konte, musíte se před návštěvou našich stránek ze svého Google Plus-konta odhlásit.

Právo na odvolání, smazání údajů

Jestli jste nám povolili zpracování osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Použijte k tomu, prosím, nasledující e-mail:privacypolicy@dreamsbag.com.
 
Vaše osobní údaje smažeme v tom případě, že už nejsou potřebné nebo jste požádali o jejich smazání. Berte prosím na vědomí, že údaje, které podléhají archivační povinnosti nebo jsou potřebné k vyúčtování námi poskytnutých služeb, nemohou být smazány.
 
Údaje, které jsou u nás uloženy můžete kdykoliv změnit nebo smazat na adrese: privacypolicy@dreamsbag.com. Alternativně tak můžete udělat i na naší poštovní adrese.
 
DreamsBag.com je provozován:

DreamsBag, Ltd
Sudomericka 6
SK 90901 Skalica
Slovak Republic
Europe

privacypolicy@dreamsbag.com

 
Operator: Katie
Position: Operator
Email: info@dreamsbag.com
Hello, may I help you? You are welcome.