O projekte DreamsBAG.com

Portál DreamsBag.com je platforma (nástroj), krorý umožňuje zverejniť svoj sen a ponúka možnosť financovania zo strany verejnosti, alebo iných užívateľov portálu DreamsBag.com.

Myšlienka DreamsBag.com je nasledovná:

Vyber si svoj sen, zverejni ho na portáli, zdieľaj ho a nájdi si prostriedky na jeho splnenie. Ak sa vám nepodarí splniť svoj sen, alebo sen niekoho iného, vybrané finančné prostriedky pomôžu tým, čo to potrebujú.

Portál DreamsBag.com prevádzkuje - DreamsBag, s.r.o.

 
Operator: Katie
Position: Operator
Email: info@dreamsbag.com
Hello, may I help you? You are welcome.