Ochrana os. údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov Vás informuje o tom, aké osobné údaje v rámci internetového portálu DreamsBag.com zhromažďujeme a ako sú tieto údaje spracované a využívané.

Na ochranu Vašich osobných údajov kladieme veľký dôraz.

Vaše údaje sú proti neoprávnenému prístupu a strate chránené rôznymi prostriedkami (elektronicky, technicky, fyzikálne, zmluvne a administratívne).

Prijali sme všetky potrebné technické a organizačné opatrenia a takto zabezpečili dodržiavanie predpisov o ochrane osobných údajov, a to interne a tiež i zo strany externých partnerov.

Zhromažďovanie údajov

Zhromažďujeme osobné údaje:

− ktoré uvádzate pri registrácii na internetovom portáli DreamsBag.com
− ktoré sú Vami zadané v rámci Vašej konkrétnej požiadavky
− ktoré ste zadali pri používaní a vyúčtovaní spoplatnených služieb
− ktoré sú zadané na Vaše želanie pri účasti na reklamných a anketových akciách alebo a chcete odoberať pravidelný newsletter.

Ďalej zhromažďujeme údaje, ktoré sú nevyhnutné pre poskytnutie služby alebo pre vyúčtovanie danej služby.

V rámci našich internetových stránok, fór a hier ukladáme tieto neosobné údaje:

− IP-adresy s dátumom a časom,
− cookies,
− Štatistické funkcie ak napr. typ prehliadača, operačný systém, URL, z ktorej ste sa na našu stránku dostali. z ktorej ste sa na našu stránku dostali, dátum, čas, navštívené stránky, rozsah používania,

Tieto údaje sa nevyužívajú v spojení s konkrétnou osobou, slúžia vyslovene na anonymné vyhodnotenie štatistických analýz. IP-adresy s príslušnými internetovými údajmi uchovávame v rámci zákonom stanovených dôb na uchovávanie údajov. Ukladanie sa vykonáva aj z dôvodov bezpečnosti údajov, aby sme zaručili stabilitu a bezpečnosť našich systémov. V ojedinelých prípadoch môžeme vašu IP-adresu a k nej prislúchajúce časové údaje použiť k tomu, aby sme vylúčili nedovolené viacnásobné zneužitie kont k podvodom.

Súhlas s požívaním cookies

Aj keď je toto jasné z tohto vyhlásenia k ochrane osobných údajov, týmto ešte raz upozorňujeme na to, že v rámci optimálneho využívania nášho portálu používame cookies. Uznaním našich VOP nám na to dávate súhlas.

Použitie vašich údajov

Vaše osobné údaje používame:

- pre realizáciu a vyúčtovanie našich služieb;
- v pseudonymizovanej a/alebo anonymizovanej forme, aby sme mohli našu ponuku upraviť a vylepšiť na základe vašich potrieb;
- pre splnenie zákonných povinností, zvlášť pre splnenie povinnosti o archivácii údajov splnenie povinnosti o archivácii údajov.

Ďalej Vaše údaje využívame k tomu, aby sme mohli s vami komunikovať. K tomu zvlášť patrí poskytnutie pomoci a podpory ako aj sprostredkovanie dôležitých údajov o Vašej zmluve. V prípade Vášho súhlasu Vás budeme priebežne informovať o novinkách, udalostiach, akciách, Emailom.

Poskytnutie údajov tretej strane

Vaše údaje budú spravované prísne dôverne a nebudú poskytnuté tretím stranám. Stalo by sa tak len pod podmienkou, že dáte výslovný súhlas k poskytnutiu údajov tretej osobe. V ojedinelých prípadoch však môžeme byť k poskytnutiu Vašich údajov zaviazaný zákonom, napr. v prípade vyšetrovacích úradov, pričom poskytnutie údajov prebieha len v takej miere, ako si to vyžaduje zákon. K realizácii platieb využívame spoločnosť PayPal.

Tento partner (PayPal, www.paypal.com) je povinný dodržiavať dôverné a a bezpečné zaobchádzanie s Vašimi údajmi a Vaše údaje môžu použiť len vtedy, keď je to potrebné na splnenie ich úlohy.

Google Analytics

Táto stránka používa Google Analytics, program na analýzu webu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. "Cookies", textové súbory, ktoré sú uložené vo Vašom počítači a pomocou týchto súborov umožňujú analýzu používane stránky. Informácií o používaní tejto stránky, vytvorené pomocou cookie, sú preposielané na server spoločnosti Google, ktorý sa nachádza v USA a tam sú uložené. V prípade aktivácie IP-anonymity na tejto stránke bude Vaša IP-adresa z členského štátu Európskej únie alebo zo štátu Európskeho hospodárskeho priestoru spoločnosťou Google skrátená. Len vo výnimočných prípadoch je Vaša IP-adresa preposlaná na Google-server v USA a tam skrátená. V prípade poverenia prevádzkovateľa stránky spoločnosť Google použije tieto informácie aby vyhodnotila Vaše používanie danej stránky a mohla vytvoriť spoločnú správu o aktivitách na stránke a predložiť tak prevádzkovateľovi informácie o používaní stránky, používaní služieb spojených s internetom. IP-adresa sprostredkovaná Vašim prehliadačom programu v rámci programu Google Analytics nie je priradená žiadnym iným údajom od Google. Uloženiu cookies môžete adekvátnym nastavením Vášho prehliadača zabrániť; upozorňujeme však na to, že v takomto prípade nemusia spoľahlivo fungovať všetky funkcie stránky. Okrem toho môžete získavanie údajov o používaní stránky prostredníctvom cookies ako aj ďalšiemu spracovanie týchto informácií spoločnosťou Google zabrániť a to tak, že cez nasledujúci link si stiahnete a inštalujete browser-plugin.

Pluginy sociálnych sietí

Facebook

Na našej stránke nájdete odkazy (linky) k externej sociálnej sieti Facebook. Tieto odkazy sú prevádzkované výlučne spoločnosťou Facebook Inc. so sídlom 1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (ďalej len "Facebook").
V rámci našich webových stránok sú tieto odkazy identifikované logom sociálnej siete Facebook alebo frázou „Like“ (páči sa mi to, nie sú používané žiadne facebook-pluginy).
Ak sa klikne na jeden z týchto odkazov, aktivujú sa facebook-pluginy a Váš internetový prehliadač vytvorí priame spojenie so serverom služby Facebook.
Akonáhle počas svojej návštevy na našich stránkach kliknete na odkazy a následne sa cez svoje osobné konto prihlásite do siete Facebook, informácia, že ste navštívili naše stránky sa prepošle do siete Facebook. Facebook potom môže údaj o Vašej návšteve našich stránok priradiť k Vášmu kontu.
Tieto informácie sú preposlané službe Facebook a tam uložené. Aby ste tomu zabránili, musíte sa pred kliknutím na odkaz odhlásiť zo svojho Facebook-konta. Odkazom priradené funkcie Facebook-u, obzvlášť sprostredkovanie informácií a údajov o užívateľovi nie sú aktivované návštevou našich stránok, ale stávajú sa aktívnymi až kliknutím na daný odkaz.
Účel a rozsah zhromažďovania dát službou Facebook, ako aj ďalšie spracovanie a použitie týchto dát a tiež aj Vaše práva a možnosti nastavenia týkajúce sa ochrany Vášho súkromia, nájdete v odkazoch týkajúcich sa ochrany osobných údajov na stránkach spoločnosti Facebook (http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php).
S otázkami na zhromažďovanie, spracovanie alebo používanie Vašich osobných údajov, ako aj s otázkami ohľadom informácií, práva, zablokovania alebo zmazania údajov sa prosím obráťte na nás.

Google Plus

Na našich internetových stránkach nájdete tiež odkaz “+1″, t.j. odkaz na služby sociálnej siete Google Plus. Táto služba je prevádzkovaná spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty (ďalej “Google”). Odkaz je identifikovateľný ako “+1″ na bielom alebo farebnom pozadí.
Keď otvoríte naše internetové stránky, ktoré majú na stránke tieto odkazy, prehliadač vytvorí priame spojenie so serverom Google. Obsah interaktívneho tlačidla “+1″ je potom prenášaný zo serveru Google priamo do vášho prehliadača, ktorý tento obsah prepojí s webovskou stránkou. Preto nemáme žiaden vplyv na údaje, ktoré spoločnosť Google takto získava. Predpokladáme však, že dochádza k zhromažďovaniu údajov o Vašej IP-adrese.
Účel a rozsah zhromažďovania dát službou Google, ako aj ďalšie spracovanie a použitie týchto dát a tiež aj Vaše práva a možnosti nastavenia týkajúce sa ochrany Vášho súkromia, nájdete v odkazoch týkajúcich sa ochrany osobných údajov na stránkach spoločnosti Google - http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
Ak nie ste člen Google Plus a ani nechcete, aby Google zbieral o Vás údaje cez naše webovské stránky a spájal ich s údajmi, o Vašom Google-konte, musíte sa pred návštevou na našich stránkach zo svojho Google Plus-konta odhlásiť.

Právo na odvolanie, zmazanie údajov

Keď ste nám povolili spracovanie osobných údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. Použite k tomu prosím Vás email privacypolicy@dreamsbag.com

Zmažeme Vaše osobné údaje, akonáhle už nie sú potrebné, alebo ste požiadali o ich zmazanie. Prosím berte na vedomie, že údaje ktoré podliehajú archivačnej povinnosti alebo sú potrebné k vyúčtovaniu nami poskytnutých služieb, nemôžu byť zmazané.

Na adrese privacypolicy@dreamsbag.com o údajoch, ktoré sú u nás uložené, môžete ich zmeniť alebo zmazať. Alternatívne to môžete urobiť i na našej poštovej adrese:

DreamsBag.com je prevádzkovaný:

DreamsBag, s.r.o.
Sudomericka 6
SK 90901 Skalica
Slovenská republika
privacypolicy@dreamsbag.com

 
Operator: Katie
Position: Operator
Email: info@dreamsbag.com
Hello, may I help you? You are welcome.