$ 2 540 

100%
Reached: $ 2 540 
Finished on: 2013/06/04

Keramická pec pre deti zo Slniečka

Hlina je jedinečné médium nielen v umení, ale aj v arteterapii a v relaxačnej činnosti. Prináša úsmev a radosťa aj preto s hlinou v Slniečku už zopár rokov pracujeme.. Našou túžbou je zdokonaľovať sa.. Keramická pec, ktorá je našim snom by umožnila deťom pracovať ešte tvorivejšie a hlavne vidieť svoje dielka v inom svetle a dokonalejšie.. Práca s hlinou totiž posilňuje sebavedomie, pôsobí relaxačne, rozvíja tvorivosť, fantáziu a estetické cítenie, uvoľňuje napätie, stres a uspokojuje potrebu zmysluplnej činnosti – a o to nám v Slniečku ide – podporíte nás? Ďakujeme ___________________________________________________________________________ Ceramic heater for children in“Slniečko” Clay is a unique medium not only in art but also in art therapy and relaxation activities. It brings a smile and joy and this is one of the reasons we have been working with clay for several years … It is our desire to constantly improve and refine … Ceramic heater, which is what we are longing for would provide children with an opportunity to become more creative and especially to view their creations in a different light and even more perfect … Working with clay strengthens confidence, relaxes, develops creativity, imagination and aesthetic feeling, relieves tension, stress, and meets the need for meaningful activity –and this is why we care in Slniečko – would you support us? Thank you

 

Anonymous contributed $ 1500.00 04.06.2013 09:59
Príspevokkkkkk
Anonymous contributed $ 10.00 03.06.2013 13:27
Pre "slniečko" :)
Anonymous contributed $ 615.00 31.05.2013 14:17
výťažok z keramickej tržnice
Anonymous contributed $ 125.00 31.05.2013 12:11
priateľ Slniečka
Anonymous contributed $ 10.00 31.05.2013 11:53
Denisa Franch-Hanzalikova contributed $ 10.00 21.05.2013 12:33
Radek contributed $ 200.00 04.04.2013 22:42
Hodne inspiraci s pickou...;)
Lucia Valova contributed $ 10.00 08.03.2013 12:51
Tomas Valo contributed $ 50.00 08.03.2013 09:32
Anonymous contributed $ 10.00 07.03.2013 20:33

Comments

 

More in this category

 
Operator: Katie
Position: Operator
Email: info@dreamsbag.com
Hello, may I help you? You are welcome.