$ 350 

100%
Reached: $ 350 
Finished on: 2013/05/15

Pomoc basketbalu v Holíči

Video source: http://www.youtube.com/watch?v=skzDmCZjd4o&list=UUCR9LElvCgx39xNv-O50Oxw&index=1

Ahoj volám sa Marián Samson mám 40 rokov a pochádzam z malého mestečka Holíč na Slovensku. Mám od detstva veľmi rád basketbal čo ma v minulosti priviedlo do basketbalového klubu MŠK BO Holíč, kde teraz pôsobím ako zástupca prezidenta klubu. V našom oddiely trénujú basketbalisti všetkých vekových kategórií. Basketbalové družstvo mužov sa postupne vypracovalo do druhej najvyššej súťaže na Slovensku, kde pôsobí dodnes. V dnešnej dobe však holíčsky basketbalový klub dostáva minimálne finančné príspevky od štátu a preto je prežitie nášho klubu závislé od podpory basketbalových nadšencov, členov klubu a sponzorov. Chcel by som vysnívať finančný príspevok pre zaplatenie poplatkov za licencie družstva Slovenskej basketbalovej asociácie, aby tento krásny šport a klub MŠK BO Holíč nezanikol a mohol ďalej pôsobiť a existovať v našom mestečku aj pre ďalšie generácie. Hi my name is Marian Samson I am 40 years old and I come from a small town in Slovakia Holic. I really love basketball since I was a child and that led me in the past to basketball club MŠK BO Holic, where I currently serve as the representative of the President of the club. In our troops train basketball players of all ages. Men's basketball team is gradually developed in the second highest league in Slovakia, where it still works till today. Nowadays, however makeover basketball club receives minimal financial contributions from the state and therefore the survival of our club depends on the support of basketball enthusiasts, club members and sponsors. I'd like to dream up a financial contribution for the payment of license fees Slovak Basketball Association team, to this wonderful sport and club MŠK BO Holic extinguished and could continue to exist and operate in our town for future generations.

 

Marián Samson contributed $ 160.00 15.05.2013 09:29
:)
Anonymous contributed $ 20.00 13.03.2013 19:41
Tomáš contributed $ 100.00 08.03.2013 09:44
Anonymous contributed $ 30.00 25.02.2013 12:09
Anonymous contributed $ 30.00 20.02.2013 12:02
Anonymous contributed $ 10.00 19.02.2013 21:48

Comments

 

More in this category

 
Operator: Katie
Position: Operator
Email: info@dreamsbag.com
Hello, may I help you? You are welcome.